Pertanyaan Status TOR/EIA/SN/PMM

Dimaklumkan bahawa bermula pada 12 April 2022, sebarang pertanyaan mengenai status TOR/EIA/SN/PMM kini boleh dilakukan menggunakan Google Form. Sila imbas QR Code seperti pada poster untuk ke pautan Google Form atau layari https://tinyurl.com/BorangPertanyaanEIA. Terima kasih.

(Please be informed that inquiries regarding TOR/EIA/SN/PMM status can be requested through Google Form. Kindly scan the QR Code in the poster or visit https://tinyurl.com/BorangPertanyaanEIA. Thank you.)