Buku Panduan EIA Edisi Ketiga Dilancar

KOTA KINABALU, 15 Jun 2023 : Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (JPAS) melancarkan Buku Panduan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) Edisi Ketiga.

Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liew berkata, buku itu merupakan edisi terbaru yang dikemaskini dan diterbitkan pada tahun lalu, selepas buku edisi kedua pada 2005.

“Buku yang dikemaskini ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan proses penilaian alam sekitar melalui peningkatan ketelusan dan kejelasan prosedur dan panduan proses penilaian.

“Selain itu, buku ini juga sebagai panduan kepada pihak yang terlibat dengan penilaian kesan alam sekitar dalam menyedia dan menghantar laporan kajian bagi tujuan semakan dan kelulusan.

“Terdapat beberapa penambahbaikan utama dalam edisi kali ini antaranya aspek prosedur dan teknikal, format laporan kajian seperti ringkasan eksekutif dalam bentuk infografik untuk kejelasan dan kaedah penglibatan pihak berkepentingan yang lebih teliti,”katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan Buku Panduan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) di Sabah (Edisi Ketiga) di sini, hari ini.

“Pertimbangan mengenai aspek perlindungan alam sekitar dari peringkat awal juga amat penting untuk dilaksanakan bagi memastikan kelestarian alam sekitar di negeri ini,” katanya.

Terdahulu, seramai 160 orang terdiri daripada penjawat awam, badan bukan kerajaan, perunding alam sekitar dan pemaju menyertai Seminar Kesedaran Isu Alam Sekitar (Kerja Tanah) di lokasi sama.

Christina berharap buku tersebut dapat menjadi panduan kepada perunding alam sekitar dan pihak berkepentingan dalam penyediaan laporan bagi memastikan sistem kajian kekal relevan dan menjadi alat yang berkesan dalam melindungi alam sekitar.

 

Source: https://sabahmedia.com/2023/06/15/buku-panduan-eia-edisi-ketiga-dilancar/