Malay Version

Hak cipta Laman Web JPAS dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Jabatan kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian dalam Laman Web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Jabatan.

English Version

The copyright of the EPD Website and its contents including information, texts, images, graphics, voice files, video files and its arrangements is the property of the Department, unless stated otherwise.

No part of the Website can be altered, copied, distributed, redirected, broadcast, displayed, published, licensed, transferred, sold, or managed for commercial purpose in any form, without the expressed written permission of the Department.