15 Oktober 2022
8.00am - 11.30am
Dewan Sonsodoton View, Kg. Piasau, Kota Belud

Wakil komuniti telah memberikan demonstrasi aktiviti kitar semula membuat kertas daripada bahan-bahan terpakai seperti kertas dan kotak terpakai, karton telur dan lain-lain kepada wakil Jabatan.