12 Julai 2022
8.30 am
Daerah Tuaran

Operasi yang diinisiatif oleh JPAS, antara jabatan lain yang turut serta adalah Jabatan Air, JTU, Pejabat Daerah Tuaran, JAS, PPHT Tuaran. Pemeriksaan dijalankan untuk meninjau beberapa aktiviti yang berdekatan dengan sungai dan potensi pencemarannya.