07 Julai 2022
9.00 am
Daerah Papar

Operasi yang diinisiatif oleh JPAS, antara jabatan lain yang turt serta adalah Jabatan Air, JPS, MD Papar, JTU, Pejabat Daerah Papar, Jabatan Perikanan & JAS. Pemeriksaan dijalankan untuk meninjau beberapa aktiviti yang berdekatan dengan sungai dan potensi pencemarannya.