14 Jun 2022
09.00am - 11.00am
Zoom Platform

Seramai lebih 200 Pegawai Alam Sekitar (EO) dan Perunding Alam Sekitar telah menyertai taklimat ini yang diadakan secara dalam talian (Zoom). Melalui taklimat ini, pemahaman berkenaan peranan dan tanggungjawab EO bersama perunding alam sekitar dapat dimantapkan dan dipertingkatkan agar pengurusan alam sekitar melalui pelaksanaan Sistem EIA secara menyeluruh adalah berkesan dan dilaksanakan dengan penuh integriti.