Dimaklumkan bahawa talian telefon dan faks di ibu pejabat Jabatan Perlindungan Alam Sekitar tidak dapat berfungsi bermula dari 06 September 2021 disebabkan oleh gangguan bekalan elektrik di Wisma Budaya, Kota Kinabalu.

Dalam pada itu, orang awam boleh membuat sebarang pertanyaan atau aduan alam sekitar melalui talian berikut:
1. Aduan Alam Sekitar : WhatsApp +60138501808 / +60198818106 /
2. Pertanyaan tentang EIA: WhatsApp +60128209559
3. Pertanyaan tentang Pendidikan Alam Sekitar: WhatsApp +60128249974
4. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.