Kota Kinabalu, 12 April 2021 - Jabatan Perlindungan Alam Sekitar telah membangunkan board game digital Polis Alam Sekitar (POLAS) yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar mengenai sumber pencemaran marin dan kesan terhadap persekitaran laut dan masyarakat setempat serta memupuk semangat bekerjasama dalam menangani masalah pencemaran marin. Permainan board game Pendidikan Alam Sekitar Marin ini adalah yang pertama dihasilkan di Sabah. Permainan ini telah dihasilkan dalam satu Kajian Pendidikan Alam Sekitar oleh jabatan ini yang selesai dilaksanakan pada tahun 2019. Penghasilan board game digital adalah salah satu inisiatif jabatan ke arah usaha pendigitalan Kerajaan Negeri Sabah.

Board game digital Polis Alam Sekitar (POLAS) telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Datuk Joniston Bangkuai, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar mewakili Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar hari ini bertempat di Galeri Balai Seni Lukis, Kota Kinabalu.

Ketik disini untuk muat turun POLAS bagi aplikasi Android dan Windows .