KOTA KINABALU, 9 April 2021- Sembang JPAS #2.0 adalah webinar dalaman JPAS bertujuan untuk berkongsi maklumat dan pengalaman serta menggalakkan pembelajaran berterusan di kalangan warga JPAS.

Para pembentang adalah terdiri daripada warga JPAS sendiri. Pelaksanaan Webinar ini dilaksanakan dari masa ke masa dengan perkongsian pelbagai topik berkaitan alam sekitar dan pembangunan diri.

Webinar ini merupakan suatu platform bagi warga JPAS untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran dalam penggunaan aplikasi digital di samping membantu penyesuaian diri dengan norma norma baharu.