Pemantauan udara ini dilaksanakan secara berkala pada setiap tahun bagi tujuan memantau dan mengenal pasti isu-isu alam sekitar semasa.
26 November 2021
8.00am-11.00am